SOMU IZSTĀDE

Kalupes pagasta pārvaldes ēkā no 02.03.-31.03. ( darba laikā) ir redzama pagājušā gadsimta dažādu somu izstāde

                                                                         Kalupes pagasta pārvalde