Suņu čipošana un reģistrācija

Ministru kabinets noteicis, ka suņu čipošanu un reģistrēšanu, tā vietā nosakot, ka tas jāizdara līdz 2017. gada 1. janvārim. Pieņemtie Ministru Kabineta noteikumu Nr. 491 grozījumi paredz, ka sunim, kas sasniedzis sešu mēnešu vecumu pirms 2017. gada 1. janvāra, jāimplantē mikroshēma un tas jāreģistrē Lauksaimniecības Datu centrā līdz 2017. gada 1. janvārim. Šobrīd suņiem implantēt mikroshēmas var tikai privāti praktizējoši veterinārārsti, kas maksu par pakalpojumu nosaka saskaņā ar savu cenrādi.

Daugavpilī to var izdarīt:

 1. SIA “Latgales Veterinārais centrs”, Jātnieku ielā 63, Daugavpils, tālr. 28317817; darba laiks: katru dienu no 9.00 līdz 19.00;
 2. SIA “Petvet”, Daugavpils veterinārais centrs, Balvu ielā 5, Daugavpils, tālr. 65424228; darba laiks: pirmdiena – piektdiena no 9.00 līdz 20.00; sestdienā no 10.00 līdz 17.00; svētdienā no 10.00 līdz 16.00;
 3. Vetārsta A.Rakicka, K.Valdemāra iela 13 (ieeja no vienības ielas), Daugavpils, pieraksts iepriekš piezvanot pa tālr. 65422500;
 4. Vetārsta J.Gridasova, Ventspils iela 31, Daugavpils, tālr. 65424014; darba laiks – pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena un piektdiena no 9.00 – 12.00, 17.00 – 18.00; trešdiena – 9.00 – 12.00; sestdiena – 10.00 – 12.00;
 5. SIA “O.Reta”, Miera ielā 44, Daugavpilī, pieraksts iepriekš piezvanot tālr. 65430012;
 6. Vetārstes Ļ.Lietavietes, Aveņu iela 27, Daugavpils, pieraksts iepriekš piezvanot tālr. 25915945.

Tiklīdz ir veikta suņa čipošana, Ministru kabineta noteikumi Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” nosaka dzīvnieku reģistrācijas kārtību.

 

 • Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:
 1. Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu (turpmāk- mikročipošana).  Mikročipošanu veic veterinārārsts.
  • Ja mājdzīvnieku reģistrē  veterinārārsts  valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk- datubāzē), tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai vakcinācijas apliecību.
  • Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad viņš izsniedz īpašniekam aizpildītu un parakstītu reģistrācijas veidlapu, ko dzīvnieka īpašnieks pats iesniedz reģistrēšanai;
  • Ja reģistrē mājdzīvnieku Datu centrā, tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi.
 2. Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums. Saskaņā ar cenrādi – vienreizēja maksa  3.50 eiro (ar 07.10.2016.) apmērā.
 3. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

Nosacījumi par suņiem:

 1. No 2012.gada 1.jūlija  suņiem, kuri piedalās izstādēs, vai ko uz laiku izved ārpus valsts teritorijas ir jābūt reģistrētiem datu bāzē;
 2. No 2015. gada 1. jūlija suņa īpašnieks (turētājs) suņa atsavināšanas gadījumā nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts datubāzē (izņemot suni, kas tiek atsavināts pastāvīgai turēšanai ārvalstīs);
 3. Suni, kam implantēta mikroshēma pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, datu bāzē reģistrē līdz 2017. gada 1. janvārim;
 4. Sunim, kas sasniedz sešu mēnešu vecumu pirms 2017.gada 1.janvāra, implantē mikroshēmu un datubāzē reģistrē līdz 2017.gada 1.janvārim.
 • Pirmreizējo suņa reģistrāciju var veikt klātienē vai elektroniski.

Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku klātienē:

 1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase;
 2. Aizpildīta un parakstīta Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta.
 3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
 4. Maksājumu  apliecinošs dokuments – 3.50 eiro (ar 07.10.2016.) par viena dzīvnieka reģistrāciju (maksājumu var veikt klātienē ar maksājumu karti).
  Maksājuma mērķis: Mājdzīvnieka reģistrācija (obligāti jānorāda dzīvnieka mikročipa numurs).

Ja persona nav dzīvnieka īpašnieks, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par tiesībām reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku.

Kur var reģistrēt:

 • Pie veterinārārsta, ja viņam ir noslēgts līgums ar Lauksaimniecības datu centru  par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku;
 • Klientu apkalpošanas centru atrašanās vietās darba laikā: Pirmdien: 8:30-18:00; O., T., C.: 8:30-17:00; Piektdien: 8:30-16:00
  – Rīga, Republikas laukums 2
  – Gulbene, Ābeļu iela 2
  – Jelgava, Dobeles iela 41a
  – Jēkabpils, Tvaika iela 2
  – Ogre, Brīvības iela 48
  – Preiļi, Mehanizatoru iela 2a
  – Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11
  – Saldus, Viesnīcas iela 1
  – Talsi, Dundagas iela 4
  – Valmiera, Mūrmuižas iela 18.
 • Vietējā pašvaldībā, saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem un ja tai ir noslēgts līgums ar Datu centru par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku, var reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma.

 

 • Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku elektroniski: 

Aizpildītu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta.

Veidlapas izdrukai:

Reģistrācijas veidlapa

Ziņojums par dzīvnieku registrāciju

Jāpievieno arī:

 1. Mājas (istabas) dzīvnieka pases kopija: lapa ar ziņām par īpašnieku; pilni dati par dzīvnieku, lapa ar datiem par vakcināciju pret trakumsērgu (citas potes lūdzam nepievienot);
 2. Maksājumu  apliecinošs dokuments –  3.50 eiro (ar 07.10.2016.) par viena dzīvnieka reģistrāciju. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda “mājdzīvnieka reģistrācija” un dzīvnieka mikročipa numurs.
 • Lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku, var izmantot portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”

Lai e-pakalpojums būtu pieejams, nepieciešams autentificēties ar elektroniskā paraksta, ID kartes vai internetbankas palīdzību.

 • Iesniegumam jāpievieno mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijai nepieciešamie dokumenti:
  – aizpildīta reģistrācijas veidlapa;
  – dzīvnieka pases kopija (lapa ar ziņām par īpašnieku; pilni dati par dzīvnieku, lapa ar datiem par vakcināciju pret trakumsērgu (citas potes lūdzam nepievienot));
  – maksājumu apliecinošs dokuments.
 • Atļautais pievienojamo datņu skaits ir 10. Maksimālais vienas datnes izmērs ir 15 MB. Atļautie datņu formāti: .pdf, .doc, .docx, .odt, .ods, .odp, .jpeg, .jpg, .png, .tiff, .tif, .edoc, .xlsx, .pptx, kuras var pievienot  e-iesniegumam.
 • Iestādes pakalpojuma pieprasīšanai iesniedzamā veidlapa ir pieejama: http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ Nr. 31.

Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju var:

 • ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American Express, VISA un VISA Electron,) Rīgā un centrālajos reģionu punktos;
 • veicot apmaksu internetbankā;
 • izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.
 • Rekvizīti:
  Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
  PVN maks. Nr. 90001840100
  Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
  Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
  Ieņēmumu kods: 21499
  BIC kods: TRELLV22Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods (vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija.

Suņu īpašniekiem, kuri nebūs savu dzīvnieku reģistrējuši LDC līdz 2017. gada 1. janvārim, jāņem vērā, ka, sākot ar nākamo gadu, varēs tikt pie soda. Tas nozīmē, ka pēc norādītā termiņa suņa īpašniekam valsts kontrolējošās iestādes piemēros sodu par suņa nereģistrēšanu saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107. pantu fiziskai personai ir no 7 – 210 eiro (atkārtoti 210 – 350 eiro), savukārt juridiskai personai no 15 – 350 eiro (atkārtoti 350 – 700 eiro).

Kādēļ ir svarīgi, lai sunim būtu mikroshēma?

Mājdzīvniekam mikroshēma, kas ir rīsa grauda lielumā, tiek implantēta kakla apvidus kreisajā pusē. Atsevišķos gadījumos tā var arī neatrasties kakla apvidus kreisajā pusē, jo pastāv atšķirības starp valstīm par mikroshēmas ievadīšanas vietu. Turklāt dzīvnieka dzīves laikā mikroshēma var mainīt savu atrašanās vietu, kā arī pastāv anatomiskas īpatnības, kuru dēļ mikroshēma neatrodas tai paredzētajā vietā.

No sunim implantētas mikroshēmas ieguvējs ir gan dzīvnieka īpašnieks, gan sabiedrība. Gadījumos kad suns, kuram ir mikroshēma un ir reģistrēts, noklīst un tiek atrasts, patversmes darbinieks vai veterinārārsts var nolasīt mikroshēmu un atrast suņa saimnieku. Veterinārmedicīnas likuma 59. pants nosaka, ka suņu, kaķu un istabas sesku īpašnieku pienākums ir nodrošināt dzīvniekam profilaktisko vakcināciju pret trakumsērgu. Sākot ar 2016.gada 1.jūliju, datubāzē tiks ievadītas ziņas par veikto vakcināciju pret trakumsērgu. Tas ļaus kontrolēt, vai dzīvnieka īpašnieks ir izpildījis savu pienākumu un novērsis situācijas, kurās viņa dzīvnieks varētu citu dzīvnieku vai ļaunākajā gadījumā cilvēku inficēt ar dzīvībai bīstamo slimību.