Uzņēmējdarbība

Lielākās zemnieku saimniecības

Z/s”Liepukalns”- Pēteris Skrinda
Kalupes pagasts c.Rasnači, tel.

Z/s”Egles”- Jānis Mukāns
Kalupes pagasts c.Morkonišķi, tel. 65471183

Z/s”Eglītes”- Valentīns Kuklis
Kalupes pagasts c.Rasnači, tel. 29190231

Z/s”Dravas”- Guntars Melnis
Kalupes pagasts c.Ignatāni, tel.65471184

Z/s”Lazdiņi”- Antons Lazdāns
Kalupes pagasts c.Kuklišķi, tel.65430865

Z/s”Ošusala”- Andrejs Kaluga
Kalupes pagasts, c.Kalupe, tel. 65420990

Piemājas saimniecība “Vecmežziņi” – Normunds Rozentāls Reklāma
tel. – 65450925,  mob. – 26347288