VAKANCE SOCIĀLĀ DARBINIEKA AMATAM KALUPĒ

Augšdaugavas novada Sociālais dienests (reģ.nr.90009744932)

izsludina pieteikšanos uz vakanci sociālā darbinieka amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2635 01)

1 Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Mēnešalga:  893 EUR

Darba vieta: Krīzes centrs, Lielā iela 43,  Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads

Darba pamatpienākumi:

 • izstrādāt sociālās mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai Krīzes centra klientiem
 • vadīt klienta sociālo gadījumu, piesaistot nepieciešamos speciālistus
 • strādāt ar klientu individuāli vai grupā, lai  identificētu sociālo problēmu un noteiktu atbalsta veidus
 • analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast problēmu risinājuma iespējas
 • nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu
 • aizstāvēt klientu intereses un tiesības
 • veidot sadarbību ar citām institūcijām

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā, sociālā darbinieka kvalifikācija
 • prasme identificēt un analizēt sociālās problēmas, to cēloņus un sekas
 • prasme vadīt sociālo gadījumu
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos)
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office un speciālās programmas)
 • labas krievu valodas zināšanas (mutvārdos)
 • spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā un patstāvīgi, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas
 • vēlama pieredze sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Papildus var iesniegt attiecīgo apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikumus sūtīt pa pastu: Augšdaugavas novada Sociālais dienests, Rīgas iela 2,  Daugavpils, LV 5401 vai e-pastu: socialais.dienests@augsdaugavasnovads.lv līdz 2022. gada 26. aprīlim.

Ar atbilstošākiem pretendentiem sazināsimies  telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.