VALSTS SVĒTKU PASĀKUMI KALUPĒ

Aicinām 15. novembrī plkst. 16.00 Kalupes pagasta pārvaldes ēkā par godu LR proklamēšanas 104. gadadienai uz svinīgo pasākumu “ Latvju rakstu zīmes caur cilvēku mūžiem”.

Pasākumā piedalās Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Kalupes pagasta amatiermākslas kolektīvi.

Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana.

Kalupes pagasta pārvalde