Veselības aprūpe

SIA “Grīvas poliklinika”
Lielā iela 42, Daugavpils. LV-5401
Valdes locekle: Lidija Marhele
Tālr.: 654 22876
Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Augšdaugavas novada un pilsētas iedzīvotājiem.

I.Kudeiko ģimenes ārsta prakses darba laiks:
Lielā iela 43, tālrunis: 65450892, LV-5450

Pirmdiena
(Kalupē)
Otrdiena
(Vabolē)
Trešdiena
(Kalupē)
Ceturtdiena
(Kalupē)
Piektdiena
(Kalupē)
Ārsta
pieņemšanas laiks
8.00 – 12.00 10.00 – 14.00 14.00-18.00 9.00-13.00 9.00-13.00
Akūtu pacientu
pieņemšana
8.30-9.30  8.30-9.30
Kalupē
14.00-15.00 8.30-9.30 9.30-10.30
Ārsta palīga
pieņemšanas laiks
12.00-14.00 10.00-12.00
Kalupē
11.00-13.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Prakses darba laiks 8.00-16.00 8.00-16.00 11.00-19.00 8.00-16.00 8.00-16.00
Vaboles FVP darba laiks 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00

Mājas vizīšu pieteikšana līdz pl.15.00 tālrunis: 65450892

PVA ārstu viņa prombūtnes laikā aizvieto ārste
Iveta Grotkere – Špoģi, Šosejas 3 tāl. 65442111
– Dubna, Nākotnes la, tāl. 65475224
Pieņemšanas laiks
Pirmdiena      8.30-13.00 Špogi
Otrdiena         8.30-10.30 Špoģi,
12.00-14.00 Dubna
Trešdiena       8.30-13.00 Špoģi
Ceturtdiena   8.30-13.00 Špoģi
Piektdiena     8.30-13.00 Špoģi

NMP zvanīt pa tālruni 03 vai 113
Uzņemšanas nodaļas adrese:  DRS, Vasarnīcu 20, Daugavpils LV – 5417. Tālrunis: 65405252
Traumpunkts – 65405272

Personām ar funkcionāliem traucējumiem ir iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus:
– Dr. Grotkeres I. Ģimenes ārsta praksē pēc adreses Daugavpils novads, Špoģi, Šosejas iela 3, tālrunis 65442111;
– Daugavpils pilsētas poliklīnikā Daugavpilī, Viestura 5, tālrunis 65422419.
Pacients saņems ģimenes ārsta nosūtījuma veidlapu un telefoniski tiks sarunāts pakalpojumu laiks.

 

Gaļinas Grunšteines zobārstniecības prakse
Kalupe, Lielā iela 43
Tālrunis +37126137242
Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 9.00 – 16.00
Trešdiena 9.00 – 16.00
No 9.00 – 12.00 skolēni saskaņā ar NVD līgumu
Piektdiena 9.00 – 16.00
No 9.00 – 12.00 skolēni saskaņā ar NVD līgumu

Tuvākais zobārstniecības kabinets
Irēnas Latarcevas zobārstniecības prakse
Višķu pagasts
Tālrunis – 65442388
Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 9.00 – 12.00
Trešdiena 9.00 – 12.00

Visiem pacientiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem un ir iespēja saņemt veselības aprūpes pakalpojumus:
SIA Daugavpils zobārstniecības poliklīnika
Lāčplēša iela 12, Daugavpils
Tālrunis – 65425425
Pieņemšanas laiks
Darba dienas 8.00 – 18.00
Sestdiena 9.00 – 12.00
Svētdiena 9.00 – 14.00